banlamaq

banlamaq
f.
1. Oxumaq, ötmək (xoruz, beçə, qırqovul haqqında). Xoruz banlayır. – Bir qarının bir xoruzu var idi; Hər gün obaşdandan o banlar idi. A. S.. Haradasa, xarabalıqda doğrudan da bir xoruz banlayırdı. Ə. M..
2. məc. Qışqırmaq, bağırmaq. Bir də görürsən ki, olub heyvərə; Əlli uşaq banladı birdən-birə. M. Ə. S.. Odur ki, hürriyyətinisvan deyə, şəst ilə banladım. C. C.. // dan. Birdən yerindən danışmaq, qışqırmaq. Nə banlayırsan oradan.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • banlama — «Banlamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çağırmax — I (Şəmkir) demək, söyləmək. – Keşmiş sözdü, heş çağırmamışam II (Dərbənd, Qax, Şəki, Zaqatala) banlamaq. – Xoruz çağırıy (Şəki); – Xuruz çağırdı (Dərbənd) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qışqırmağ — (Dərbənd, Tabasaran) banlamaq. – Xuruz qışqırədü (Tabasaran); – Xoriz qışqırandə kitədü (Dərbənd) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • banlaşmaq — qarş. Hamı birdən səssəsə verib banlamaq, ağız ağıza verib qışqırmaq, hamı birdən bağırmaq. Xoruzlar banlaşdılar. Qırqovullar çöldə banlaşır. – Xoruzlar banlaşan zaman girdik kəndə. Ə. H.. Ətrafda xoruzlar banlaşır. Ç.. Bütün həyətlərdə kəndin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bivaxt — <fars. bi. . . və ər. vəqt> bax vaxtsız. Mərdan şəhərə gecə bivaxt döndü. M. C.. ◊ Bivaxt xoruz kimi banlamaq – yersiz, münasibətsiz danışmaq, gözlənmədən yerindən danışmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • quqquldamaq — f. 1. Quq qu səs çıxarmaq. Turac quqquldayır. Alabaxta quqquldayır. 2. Xoruz kimi səs çıxarmaq, banlamaq, quq qu eləmək. Kəblə Hətəm xan qırmızı cığalı xoruz kimi quqquldadı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”